Carrer del Dr. Joan Lladó
Aportació de 1
  • Image 1
  • Image 1

Va estudiar al seminari de Vic i després es va traslladar a Roma on es va doctorar en filosofia i teologia i va ser ordenat sacerdot (1904).

Va obtenir la càtedra d’Ètica i Metafísica del seminari de Vic i després va ser nomenat canonge magistral de la catedral. Va fundar amb altres l’Agrupació de sacerdots diocesans missioners.

Era molt bon orador i va predicar diverses vegades a Igualada, amb motiu de grans festes religioses com el Sant Crist (1912), Pasqua (1919 i 1928) i la festa dels goigs (1929).

Va col·laborar sovint a la premsa igualadina: Propaganda, Llibertat  i El Sant Crist d’Igualada.

Va publicar escrits apologètics, literaris i religiosos.

Va morir víctima de la Guerra Civil.

No es reconeix la url del vídeo